Het ontstaan van het ‘Zeehostunneltje’

Begin jaren ’30 van de vorige eeuw was er veel werkeloosheid in Nederland. De gemeente Katwijk besloot toen een werkverschaffingsproject op te zetten. Het project bestond uit de verlenging van de Boulevard van Katwijk in Zuidelijke richting, langs het terrein van het Rotterdams Zeehospitium (‘Zeehos’).
Met de aanleg van deze weg, voorzien van parkeerplaatsen en een keerpunt aan het eind, wilde de gemeente het toerisme bevorderen.

Vergraving van duinen voor aanleg verlengde Boulevard 1934                                         Foto: Katwijks Museum

In de winter van 1934 werd het werk uitgevoerd. De aanmemer kreeg van de gemeente als voorwaarde mee dat de weg voor het zomerseizoen van 1935 gereed moest zijn. De werkelozen kregen een loon van 30 cent per uur. Het Ministerie van Economische zaken die het geld beschikbaar stelde gaf als voorwaarde mee dat alleen hoofden van het gezin en maximaal één kostwinner per gezin voor dit werk in aanmerking konden komen.

Tekening 1933 met afgezet gebied voor Zeehospitium.             Archief gemeente Katwijk

Op de tekening staat ook een watermolen aangegeven waarmee zeewater naar badkuipen in het sanatorium werd gepompt. Later is de molen vervangen door een elektrische pomp in een wit betonnen gebouwtje.

Gelijktijdig met de aanleg van de weg werd er een tunnel onder de nieuwe Boulevard gebouwd. De tunnel was nodig omdat door de aanleg van de weg langs het terrein van het ‘Zeehos’ er geen directe toegang meer was voor de patiënten naar het strand. Vooral de met tuberculose besmette kinderen zouden dan in contact kunnen komen met het gewone publiek.

Werktekening ingang tunnel                                                        Archief gemeente Katwijk

De aanleg van de tunnel werd gegund aan T. Meijvogel voor 1095 gulden. De gemeente Katwijk droeg 400 gulden bij.

De ingang werd gemaakt vlak naast de Zeehal ( nu gebouw de Waaier) en het spoorlijntje, vanouds de plek waar de kinderen van het Zeehospitium naar het strand gingen.

Winter 1934/35 de uitgang van de tunnel in aanbouw

Zomer 1935 de verlengde Boulevard is gereed met de uitgang van de tunnel en rechts gebouw Feyenoord.

Zomer 1935, klaar voor het nieuwe seizoen.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft het tunneltje aan de zeekant een nieuwe uitgang gekregen omdat door de aanleg van de Atlantikwall de bestaande uitgang verloren was gegaan.

Het tunneltje met nieuwe uitgang rond 1950                                                                                Foto: Katwijks Museum

 

In 1962 zijn tegen de ingang van het tunneltje twee bergingen aangebouwd voor de opslag van wagens voor het vervoer van patiënten. Het spoorlijntje werd vervangen door wagens op luchtbanden.

De afbraak van de ingang                                           Foto: Katwijks Museum

In de jaren ’80 is de ingang van het tunneltje aan de kant van het Zeehospitium gesloopt en met zand afgedekt. Het tunneltje deed geen dienst meer. De uitgang aan de kant van het strand is daarna geheel door verstuiving in de Zeereep opgegaan.

De plek van de uitgang in 2012

De tunnel is ondergronds nog intact en recent op verzoek van de Stichting aangewezen  tot gemeentelijk monument.

 

Op 30 januari 2014 is tijdens werkzaamheden voor de aanleg van de kustversterking langs de Katwijkse Boulevard is de uitgang van het Zeehostunneltje aan de kant van de zee opgegraven.

Lees verder………..en meer foto’s

Bronnen:

  • Archief gemeente Katwijk;
  • Archief Katwijks Museum.