Bestuur Engelandvaarders op atelierbezoek bij kunstenaar Jurriaan van Hall.*

PERSBERICHT

Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk heeft de wind in de rug gehad. De crowdfundingsactie die op 11 november jl. afliep, is zeer succesvol verlopen en er is zelfs meer dan het streefbedrag van 15.000 euro binnengekomen. De Stichting heeft nu genoeg financiële middelen om het bronzen herdenkingsmonument van twee Kanovaarders op de boulevard van Katwijk te realiseren. Het blijft nog even spannend of het digitale Informatiepaneel waarop in animaties de verhalen van de Engelandvaarders verbeeld worden, naast het monument geplaatst kan worden maar de voortekenen zijn gunstig.

HISTORIE

Katwijk aan Zee heeft in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een bijzondere rol vervuld als vertrekpunt voor Engelandvaarders. Vanaf het strand namen circa 40 jonge mannen het risico om, meestal per kano, over zee Engeland te bereiken. Van deze vele pogingen vanaf de kust (strand en Uitwatering) zijn er slechts vier geslaagd. Acht mannen bereikten per kano met succes Engeland. Sommige maakten gebruik van een tunneltje om op het strand te komen, in de volksmond het Zeehostunneltje genoemd. Dit tunneltje ligt al lang onder het zand verborgen.

DONATIES UIT KATWIJK EN CANADA 

Er hebben zo’n 250 donateurs een bijdrage aan het monument gedaan. Veel Katwijkers lieten zich inspireren door het indrukwekkende verhaal van de Engelandvaarders en hebben gul gegeven. Hieruit blijkt dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds een belangrijk ijkpunt is in de herinnering van vele inwoners. Maar ook vanuit het overzeese Canada hebben een aantal nabestaanden hun steentje bijgedragen.

ONTHULLING MONUMENT

Kunstenaar Jurriaan van Hall werkt op zijn atelier in Noordwijk hard aan de realisatie van het monument. Binnenkort zijn de twee peddelende figuren zo ver dat zij naar de bronsgieterij worden gebracht. Gezien de link met het Koninklijk Huis; de Engelandvaarders werden met alle égards door Koningin Wilhelmina ontvangen in Londen, hoopt de Stichting dat een lid van het Koninklijk Huis de onthulling wil doen in het voorjaar van 2017. Binnenkort zal hierover meer bekend zijn.

Donaties t.b.v. het Informatiepaneel zijn welkom op: NL90 RABO 0128 4555 35 t.n.v. St. Monument Engelandvaarders. Op www.engelandvaarderskatwijk.nl is meer informatie over de  Engelandvaarders te lezen.

 

*Copyright foto: Kunstenaar: Jurriaan van Hall en de fotograaf: Dick Hogewoning.