Initiatief tot stichting 

Begin 2011 namen mw. E. van Beelen en J.J. Vingerling het initiatief om mensen bijeen te brengen die de geschiedenis vanuit Katwijk vertrokken Engelandvaarders levend willen houden. Zowel de verhalen over geslaagde en niet geslaagde pogingen. Een monument ter herinnering aan deze Engelandvaarders stond daarbij centraal.

Als eerste stap werd op 22 februari 2011 in het Katwijks Museum een bijeenkomst gehouden waarbij het belang van Engelandvaarders en het Zeehostunneltje onder de aandacht werd gebracht. Een twintigtal mensen was daarbij aanwezig.
Ter plekke werd besloten om een stichting op te richten waarvoor kandidaat bestuursleden zich spontaan aanmeldden.

De officiële oprichting vond plaats op 20 april 2011 plaats.
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52631680

Ondertekening oprichtingsakte                                                                                         bron: Katwijk Speciaal