H.J. (Him) de Haan

J.H. (Heino) Hommes

W.H. (wil) Dirks

Servaas Aertsen

Het bestaande verhaal is recent verwijderd in verband met nieuwe gegevens die ons hebben bereikt over Wil Dirks en Servaas Aertsen. De nieuwe gegevens zijn deels strijdig met bestaande gegevens. Vandaar dat nader archief onderzoek nodig is.

Zodra dit afgerond is zal een nieuw en uitgebreider verhaal geplaats worden.

In de korte samenvatting bij het overzicht met de 11 pogingen is deze informatie voor een deel al verwerkt.

H.J. de Haan 8-9-1945

Heino Hommes is in 2009 in Wetherby (GB) overleden.

Bronnen:

  • Vrijheid achter de horizon, Jan de Bruin en Jan van der Werf, 1998;
  • persoonlijk verslag John Heino Hommes, 24 oktober 1994;
  • De Waard in Oorlogstijd, A. Korpel, 1983, pag 133 – 139 *)

*) Dit boek bevat een uitgebreid persoonlijk verhaal over Hilmar. J de Haan.

Een ieder die ons (vooral over de zeven onbekenden) meer informatie kan verschaffen nodigen wij van harte uit contact op te nemen.