30 januari 2014 uitgang Zeehostunneltje opgegraven

Tijdens werkzaamheden voor de aanleg de kustversterking langs de Katwijkse Boulevard is de uitgang van het Zeehostunneltje aan de kant van de zee op 30 januari 2014 opgegraven.

Na een verblijf van ruim 30 jaar onder het duinzand was het plotseling mogelijk om de uitgang in vol ornaat te bekijken. Men kon zich goed een beeld vormen hoe Engelandvaarders met een kano in hun armen vanuit het  tunneltje het strand opgingen en zee kozen.

Voor alle duidelijkheid, de uitgang die de Engelandvaarders in de oorlog gebruikten was iets anders vormgegeven. Na de oorlog is bij de wederopbouw van de Boulevard de uitgang in de nu goed zichtbare muur opgenomen.

Het verschil met toen is dat nu de zee volledig uit beeld is omdat er een enorme hoeveelheid zand voor de uitgang richting zee is aangebracht. Dit zal de komende tijd verder opgewerkt worden tot een tientallen meters breed duinlandschap van circa 10 meter +NAP.

Een deel van de muur over een lengte van 16 meter, met in het hart de uitgang, blijft voor het nageslacht bewaard. De rest van de muren richting restaurant de Zwaan tot aan de Oude Kerk worden geheel gesloopt. De Zeereep krijgt zoveel mogelijk het aanzicht van een natuurlijk duinlandschap.

De foto toont het laatste stuk van de muur met gemarkeerd de plek van de uitgang van de tunnel.

De ruim 50 jaar oude deuren zijn door rotting ernstig aangetast.

Achter de deur is duidelijk te zien dat op een gegeven moment toen de tunnel buiten gebruik raakte deze is dichtgemetseld.