Jaarverslag 2015

Bestuur
In 2015 heeft het bestuur acht keer een vergadering belegd.

De samenstelling van het bestuur was januari 2015  als volgt:
Voorzitter              ir. J. J. Vingerling
Secretaris             W. v.d. Plas
Penningmeester   L. Dubbelaar
Lid                        J.W.A.Saryusz Makowski

Mevrouw Renée Korbee, bureau Artvision, is als adviseur voor de realisatie van het monument aan het bestuur toegevoegd.
Beeldend kunstenaar Jurriaan van Hall is geselecteerd voor het realiseren van het Engelandvaarders monument.

Financiën
Het afgelopen jaar heeft de Stichting de nodige donaties verkregen van:
– Spaarbank fonds Katwijk
– Gemeente Katwijk
– Prins Bernhard Cultuurfonds
– Wijkraad Katwijk aan Zee
– D.F.E. Meerburgprijs
– Coöperatiefonds Rabobank

2016 staat in het teken van de realisatie van de theaterproductie over Engelandvaarders op locatie, het realiseren van een definitief plan voor het monument en het werven van aanvullende gelden.

Het financieel jaarverslag kan opgevraagd worden via engelandvaarderskatwijk@gmail.com

Projecten
Rond de lopende projecten zijn in 2015 onderstaande werkzaamheden verricht:
– de realisatie van een ontwerp voor het monument. Helaas is ontwerp door het gemeentebestuur van Katwijk afgewezen.
– de ontwikkeling van een nieuw ontwerp door Jurriaan van Hall.
– de ontwikkeling van een interactief informatiepaneel
– de samenstelling van een Comité van aanbeveling
– het opstellen van een draaiboek voor de onthulling van het Monument
– het geven van voorlichting op scholen en het houden van voordrachten
– het werven van fondsen en sponsors
– de voorbereiding van de theaterproductie
– de vernieuwing van de website

Publiciteit
– Opening Museum Engelandvaarders te Noordwijk, september 2015
– Diverse media hebben aandacht besteed aan het werk van de Stichting
– NOS TV heeft in de documentaire 200 jaar Koninkrijk aandacht besteedt aan Engelandvaarders die vanuit Katwijk probeerden te ontsnappen.