Jaarverslag 2014

 

Bijeenkomsten

In 2014 is het bestuur 6x bijeengeweest.
(08-02-2014 / 04-04-2014 / 19-06-2014 / 07-08-2014 / 09-10-2014 / 18-12-2014)

 

Bestuur

De vacant gekomen plaats van Mevr. E. van Beelen (vz), is tot heden nog niet opgevuld.

Het bestuur bestaat vanaf januari 2014 uit:
Voorzitter  J.J. Vingerling
Secretaris  W. v.d. Plas
Penningmeester L.W. Dubbelaar
Lid   J.J. de Wit
Lid   J.W.A. Makowski
Lid   N.T. Peteri

Het bestuur heeft in 2014 de volgende wijzigingen ondergaan, te weten:
• Niels Peteri heeft zijn lidmaatschap omgezet naar de functie als adviseur van het bestuur;
• Jos de Wit, is vanwege gezondheidsredenen afgetreden.

Mw. Renée Korbee, heeft zich aangemeld als adviseur en vervult een rol bij het selecteren van een kunstenaar voor het te realiseren monument (kunstwerk). Ook bij zal zij een bijdragen leveren bij het werven van fondsen en donaties.

Het werven van nieuwe bestuursleden heeft in 2014 nog niet tot succes geleid.
In 2015 zal de zoektocht worden voortgezet.

 

Huishoudelijk Regelement

In 2014 heeft het Huishoudelijk Reglement enkele kleine aanpassingen ondergaan.

 

Financiën

Afgelopen jaar heeft de Stichting enkele belangrijke donaties in ontvangst mogen nemen, o.a. van:
– Quooker B.V. te Ridderkerk
– Fonds 1818
– Rabo Coöperatiefonds Katwijk
– Gemeente Katwijk, Wijkraad Katwijk aan Zee
– Stichting Herinneringsfonds; D.F.E. Meerburgprijs

In 2015 zal het werven van middelen worden geïntensiveerd o.a. met de inzet van crowdfunding.

Het financieel jaarverslag kan opgevraagd worden via engelandvaarderskatwijk@gmail.com

 

Projecten

In 2014 heeft de Stichting gewerkt aan de volgende projecten:
• het monument, keuze kunstenaar en een aanzet tot een ontwerp;
• de restauratie van het deel muur boven het Zeehostunneltje;
• de onthulling van het monument in 2016 (draaiboek)
• het geven van voorlichting op enkele scholen (groep 8)
• het geven van lezingen
• sponsoring en fondswerving
• theaterproductie op locatie (samenstellen productie team)
• verbeteren website (december 2014 circa 8000 unieke bezoekers)

Publiciteit

Diverse media hebben aandacht besteed aan activiteiten van de Stichting in lokale en regionale kranten.
NOS TV zocht contact, i.v.m. met documentaire 200 jaar Koninkrijk waarin o.a. aandacht is besteedt aan Engelandvaarders die het waagden via het Zeehostunneltje naar Engeland te ontsnappen.

Namens het bestuur,
W. van der Plas, secretaris