Soldaten van Oranje over zee naar Engeland

 

Engelandvaarders
De tab ‘Engelandvaarders algemeen‘ geeft achtergrondinformatie over Engelandvaarders.

Er wordt antwoord gegeven op belangrijke vragen zoals:

 • wat zijn Engelandvaarders?
 • waarom wilden zij naar Engeland?
 • welke routes kozen zij?
 • welke jaren waren belangrijk?
 • hoe was de ontvangst in Engeland?
 • mislukten er ontsnappingen?
 • op welke manier zetten zij zich in tijdens de oorlog?

 

Route over zee
De tab ‘Engelandvaarders route over zee‘  geeft antwoord op vragen zoals:

 • Vanuit welke plaatsen vertrokken zij?
 • Hoeveel pogingen zijn ondernomen?
 • Waren deze succesvol?
 • Waarmee maakten zij de overtocht?
 • Wat waren de gevaren?

 

Elf pogingen vanuit Katwijk
De tab ’11 pogingen vanuit Katwijk’ vertelt de persoonlijke verhalen van Engelandvaarders die vanaf de kust bij Katwijk een poging hebben ondernomen Engeland te bereiken. Mensen die gebruik maakten van het Zeehostunneltje, of rechtstreeks vanaf het strand of via de Uitwateringssluizen zee kozen.
Of later, na een mislukte poging vaak over land Engeland probeerden te bereiken.

 

Katwijkers
De tab ‘Katwijkers’ geeft informatie over Katwijkers en inwoners van Katwijk die als Engelandvaarder op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de Engelandvaart. Zoals Het verhaal van zes Engelandvaarders die vanuit Katwijk aan de Rijn vertrokken met een sloep verborgen in een Katwijks binnenschip.
Ook zijn verhalen opgenomen over Engelandvaarders die gevraagd of ongevraagd gebruik maakten van Katwijkse vissersschepen.