ANBI

De Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk, Kv.k. 52631680, RSIN nummer 850528616, is sinds 1 januari 2014  een erkende ANBI instelling.

Tevens is de Stichting aangemerkt als culturele ANBI.

Dit biedt donateurs de mogelijkheid om donaties aan de Stichting van het belastbaar inkomen af te trekken.

Ook kunnen schenkingen gedaan worden. Hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester, Leo Dubbelaar, dubbe145@planet.nl

 

Beloningsbeleid

Vertegenwoordigers van de Stichting ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Vergoeding van gemaakte kosten vindt plaats conform artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement: kosten die bestuursleden maken bij het uitoefenen van haar taken komen voor rekening van de Stichting.

Jaarverslagen

Jaarrekening


Donaties 

De Stichting heeft tot op heden donaties ontvangen van:

 • Fonds 1818 (onderzoek, website en voorlichting op scholen)
 • dhr. en mw. H. Fontijn (monument)
 • Gemeente Katwijk (monument en theaterproductie)
 • Andreascollege, Katwijk (monument)
 • dhr. C. de Mol (monument)
 • Quooker B.V. Ridderkerk (monument)
 • Rabobank Katwijk – Leiden (monument)
 • Wijkraad Katwijk aan Zee (monument)
 • Prins Bernhard Cultuurfonds (monument)
 • VVV Katwijk (monument)
 • Stichting Herinneringsfonds; D.F.E. Meerburgprijs (monument)
 • Spaarbankfonds Katwijk (theaterproductie)
 • Fonds 1818 (theaterproductie)
 • Prins Bernhard Cultuurfonds (theaterproductie)
 • Rabobank Katwijk-Leiden (theaterproductie)
 • Museum Engelandvaarders Noordwijk (theaterproductie)
 • Strandpaviljoen, Het Strand (theaterproductie)
 • Huys te Britten (Theaterproductie)