Colofon

De website is een inititatief van de Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk

Auteur/redacteur: ir. J. J. (Hans) Vingerling

Medewerking is verleend door:
Mw. E. (Lies) van Beelen
J.C. (Jan) van Beelen
Gerard Brouwer
Ria van Daalen Wetters
Pim van Doorn
Herbert Fontijn
Jan Haasnoot
Danny Hoek
Janneke Ketting
N.T.(Niels) Peteri
W. (Willem) van der Plas
J.W.A. (George) Saryusz Makowski
Jan van Welie
J.J. (Jos) de Wit

Ontwerp: Jaap Gosings, Redbike

De website is tot stand gekomen dankzij een donatie van Fonds 1818

Verantwoording

Bij het opstellen van de verhalen over de Engelandvaarders is gebruik van gemaakt van vele bronnen.
Onderaan ieder hoofdstuk of verhaal staan de geraadpleegde bronnen vermeld en de herkomst van de foto’s.

Hoewel wij onze uiterste best doen om te zorgen dat de informatie op de site correct is, kunt u aan de inhoud en beelden geen rechten ontlenen.

Copyright 2013 Stichting Engelandvaarders Zeehostunneljte Katwijk – alle rechten voorbehouden

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk of de rechthebbende van het beeldmateriaal.